06.09
2016
Anh Hưng Jimmy - Giám Đốc 31

Anh Hưng Jimmy – Giám Đốc

Dịch vụ ở đây rất tốt, làm việc nhanh chóng hiệu quả. Đó là điều mà tôi cảm thấy hài lòng và yên tâm khi giao công trình của mình cho Tedco.