05.08
2019

Anh Trí – Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Bên công ty tôi có làm hệ thống điện nhà máy tại Tedco, họ làm việc rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, kỹ năng của họ tốt và có trách nhiệm nên tôi rất hài lòng