06.09
2016

Anh Phước – Giám Đốc

Bên công ty tôi có sử dụng dịch vụ thi công điện của bên Tedco cho hệ thống nhà máy của tôi ở Biên hòa, họ làm việc rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, kỹ năng của họ tốt, và có trách nhiệm với công việc nên tôi hài lòng,